کمیته ها

ساختار اجرایی جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهرزنده رود، دارای ۶ کارگروه (کمیته ) می باشد که شرح وظایف هر کارگروه بدین صورت است.

  • کمیته مددکاری : این کمیته وظایف شناسایی کودکان نیازمند ، حمایت و توانمندسازی را به عهده دارد. داوطبین جمعیت در این کمیته، کودکان نیازمند را تحت حمایت های مالی ، عاطفی و درمان های پزشکی و روانشناختی قرار داده و آن ها را از طرق کارآفرینی و مهارت آموزی، توانمند می کنند.
  • کمیته  حقوقی : در این کمیته توسط تیم وکلا و حقوقدانان ، مشاوره های حقوقی و انجام امور حقوقی مانند رسیدگی به موارد کودک آزاری به مددجویان ارائه می شود.
  • کمیته پیشگیری و آموزش: در این کمیته با هدف پیشگیری ار بروز آسسیب ، از طرق آموزش مهارت های زندگی ، مشاوره و ایجاد نشاط خدماتی به افراد تحت حمایت ارائه می شود.
  • کمیته تحقیق و پژوهش: انجام طرح های پژوهشی و مطالعات مرتبط با اهداف اساسنامه از شرح وظایف این کمیته می باشد.
  • کمیته روابط عمومی و مستند نگاری: جذب کمک ، اطلاع رسانی و پوشش خبری از وظایف این کمیته می باشد. کمک های جذب شده در این کمیته، شامل کمک های مالی مردمی و دولتی، کمک های علمی و کمک های اجرایی است.  اطلاع رسانی نیز از طرق چاپ بروشور و توزیع بسته های آموزشی انجام می شود. همچنین افراد در این کمیته از راه های به روز کردن سایت رسمی جمعیت، ارسال پیامک انبوه و درج خبر در روزنامه ها وظیفه ی پوشش خبری را انجام می دهند.
  • کمیته اداری – مالی: انجام عملیات اداری و انجام عملیات بانکی – مالی شامل تنظیم دفاتر مالی و تنظیم بیلان مالی از وظایف این کمیته می باشد.