موسسه مهرزنده رود دریک نگاه

     سازمان مردم نهاد جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود با شماره پروانه فعالییت ۱۰۷۷۶۱/۱/۲۰ مورخ  ۱۳۸۳/۲۳/۷ از استانداری استان اصفهان , و دارای تاییدیه صلاحیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بهزیستی این استان با شماره ثبت ۲۴۹۷، تا کنون در راستای اهداف اساس نامه خود، مشغول خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب،آسیب دیده، معلول و بی بضاعت از راه های  آموزشی،مالی،حقوقی و روانشناسی  می باشد.

مطابق متن اساس نامه کلیه فعالییت های این جمعیت،غیر سیاسی،غیر انتفاعی و غیر دولتی می باشد.

تخصص های ما